24 Tháng Sáu 2018
..:: Các tổ chuyên môn » Tổ Hoá » Tư liệu học tập Khối 12 ::.. Về iSchoolNet       Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 TỔ HÓA
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA THPT
Cập nhật bởi: ngocquoc - Vào ngày: 11/09/2009 3:37:39 CH - Số lượt xem: 6706
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
BỘ MÔN HOÁ HỌC THPT

 I/ Phần Hoá Đại cương & vô cơ.

Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử-phân tử, liên kết hoá học.
Chủ đề 2: Cơ sở lí thuyết về phản ứng hoá học.
               -Nhiệt hoá học, định luật Hess.
               -Chiều của phản ứng hoá học.
               -Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học.
Chủ đề 3: Sự điện li và phản ứng trong dung dịch.
               -Sự điện li các chất, độ điện li, hằng số phân li axit-bazơ.
               -Tích số ion của nước và pH của dung dịch ( pH dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh, axit yếu, bazơ yếu, dung dịch các muối, dung dịch đệm)
               -Phản ứng trong dung dịch.
Chủ đề 4: Điện hoá học.
               -Thế điện cực và pin điện.
               -Chu trình điện hoá.
               -Chiều của phản ứng oxi hoá khử.
               -Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá khử, phương trình Nec.
               -Ăn mòn điện hoá.
               -Điện phân.
Chủ đề 5: Kim loại và phi kim.
               -Tính chất hoá học; điều chế các kim loại và hợp chất của kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, kim loại và hợp chất kim loại nhóm B (Cr, Fe, Cu, Pb, Sn, Zn, Ni, Ag, Au).
               -Tính chất hoá học; điều chế các phi kim và hợp chất của phi kim nhóm: halogen, oxi-lưu huỳnh, nitơ-photpho, cacbon-silic.

Chủ đề 6: Nhận biết, tách và tinh chế các chất vô cơ. Mô tả và giải thích các hiện tượng thí nghiệm.

II/ Phần Hoá hữu cơ.

Chủ đề 1: Đồng phân và danh pháp hợp chất hữu cơ.
              -Đồng phân cấu tạo.
              -Đồng phân không gian(đồng phân hình học, đồng phân quang học)
              -Cấu trúc không gian ( công thức Fisơ, công thức phối cảnh, công thức Niumen )
              -Danh pháp của đồng phân hình học, đồng phân quang học.
Chủ đề 2: Các hiệu ứng  và cơ chế phản ứng.
              -Hiệu ứng cảm ứng; liên hợp; siêu liên hợp.
              -Một số cơ chế phản ứng hữu cơ đã học trong chương trình ban nâng cao dùng để giải thích chiều hướng phản ứng.
              -Một số phản ứng chuyển vị, giải thích sản phẩm phản ứng.
 
Chủ đề 3: Lực axit-bazơ, độ sôi-độ tan của các hợp chất hữu cơ
              -So sánh lực axit, lực bazơ của các hợp chất hữu cơ.
              -So sánh độ sôi, độ tan các chất hữu cơ.
Chủ đề 4: Xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.
               Dựa vào tính chất theo dữ kiện thực nghiệm, phương pháp điều chế và công thức phân tử đã biết dự đoán công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.
Chủ đề 5: Tổng hợp và điều chế các hợp chất hữu cơ.
Chủ đề 6: Nhận biết, tách và tinh chế các chất hữu cơ.Mô tả và giải thích các hiện tượng thí nghiệm
Chủ đề 7: Hợp chất tạp chức và vật liệu polime
               Cấu tạo, tính chất và phương pháp tổng hợp:
                        -Gluxit
                        -Aminoaxit và protein
                        -Polime và vật liệu polime
 
         ------------------------------------------------------------------
[Trở về]
 
Bản quyền Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Địa chỉ: Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3845136
Website: thptc-nguyenbinhkhiem.quangnam.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)