Tìm  
 VỀ ISCHOOLNET    Login  
   02 Tháng Mười Hai 2020 ..:: CÁC TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Sử - Địa - Công dân » Hướng dẫn học tập khối 10 ::..
Thư viện ảnh Minimize

 

 

Phát thưởng cho học sinh khối 10 đầu năm học 2008-2009
 
 

 

 

Danh ngôn Minimize
 "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)

"Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn

"Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall

 Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử

 "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe

Tổng số lượt truy cập:
Hướng dẫn học tập khối 10 môn Sử - Địa - Công dân Minimize
Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Cập nhật bởi: tranngocsuong - Vào ngày: 05/12/2013 5:19:54 CH - Số lượt xem: 40463
Câu 1 : Hãy nêu nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Cho ví dụ.
- Thế giới quan duy vật cho rằng : giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được.
- Phương pháp luận biện chứng : xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.
Ví dụ : Môi hở răng lạnh, Rút dây động rừng. Cây xanh thì không ngừng diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường, sinh trưởng và phát triển.
Câu 2 : Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, vận động là gì ? Hãy nêu các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất theo trình tự từ thấp đến cao. Cho ví dụ minh họa.
- Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.
- Vận động cơ học : sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.
Ví dụ : Vận động viên đang chạy bộ trên đường.
- Vận động vật lý : vận động của các phân tử, các hạt cơ bản.
Ví dụ : Vận động của dòng electron trong dây dẫn, sự truyền ánh sáng.
- Vận động hóa học : quá trình hóa hợp và phân giải các chất.
Ví dụ : 2 Na + H2¬SO4 (loãng) = Na¬2SO4 + H2
(Lưu ý : học sinh viết phương trình phản ứng hóa học đúng, có cân bằng phương trình thì mới đạt điểm).
- Vận động sinh học : sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường.
Ví dụ : Cây xanh ban ngày hút CO2, thải ra O2 ; ban đêm thì hút O2, thải ra CO2…
- Vận động xã hội : sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử.
Ví dụ : Xã hội phong kiến bị thay thế bởi xã hội tư bản chủ nghĩa.
Câu 3 : Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, phát triển là gì? Vì sao nói phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất?
- Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.
- Nói phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất vì:
+ Khuynh hướng vận động phổ biến của sự vật và hiện tượng trong thế giới vật chất là vận động theo chiều hướng tiến lên, phổ biến đưa đến sự phát triển, sự phát triển diễn ra một cách phổ biến ở tất cả các lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư duy.
+ Quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp, mà diễn ra một cách quanh co, phức tạp, đôi khi có bước thụt lùi tạm thời. Song, khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.
Câu 4 : Vì sao nói sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng ? Cho ví dụ.
- Vì kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho mâu thuẫn được giải quyết, mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới tiến bộ hơn. Quá trình này tạo nên sự vận động, phát triển không ngừng của thế giới khách quan.
- Ví dụ : Sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô đã làm cho xã hội chiếm hữu nô lệ tiêu vong, hình thành xã hội phong kiến (tiến bộ hơn), với mâu thuẫn giai cấp mới là mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân.
Câu 5 : Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng ? Em hãy nêu ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.
- Chất là khái niệm dùng đề chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.
- Lượng là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)... của sự vật và hiện tượng.
- Ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân : Học sinh trung bình, muốn học khá, giỏi Anh văn (muốn thay đổi về chất) thì phải thường xuyên tích lũy dần về vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp (tích lũy dần dần về lượng).
Câu 6 : Thế nào là phủ định biện chứng và phủ định siêu hình ? Cho ví dụ.
- Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.
Ví dụ : xã hội xã hội chủ nghĩa (CNXH) phủ định xã hội tư bản chủ nghĩa ; cây mạ (lúa non) phủ định hạt thóc giống ; con gà con phủ định quả trứng.
- Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
Ví dụ : Gió bão làm đổ cây cối, động đất làm sập nhà, nghiền nát một cái hạt, giết chết một con vật, đốt rừng làm nương rẫy.
Câu 7 : Thế nào là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính? Cho ví dụ.
- Nhận thức cảm tính : là giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.
Ví dụ : khi muối ăn tác động vào các cơ quan cảm giác, mắt (thị giác) sẽ cho ta biết muối có màu trắng, dạng tinh thể ; mũi (khướu giác) cho ta biết muối không có mùi ; lưỡi (vị giác) cho ta biết muối có vị mặn.

- Nhận thức lý tính : là giai đoạn nhận thức tiếp theo, dựa trên các tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại, nhờ các thao tác của tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát… tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng.
Ví dụ : Nhờ đi sâu phân tích, người ta tìm ra cấu trúc tinh thể và công thức hóa học của muối, điều chế được muối…
Câu 8: Trong phép duy vật biện chứng các qui luật sau đậy chỉ ra vấn đề gì?
- Qui luật Mâu Thuẩn: Qui luật này chỉ ra nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
- Qui luật Lượng – Chất: Qui luật này chỉ ra cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
- Qui luật Phủ định của Phủ định: Qui luật này chỉ ra khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng
Câu 9 : Hãy trình bày các vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Qua việc tìm hiểu về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
a. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
- Mọi nhận thức của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.
Ví dụ: Từ việc quan sát thời tiết, con người có tri thức về thiên văn; từ sự đo đạt ruộng đất con người có tri thức về toán học…
- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người, làm cho khả năng nhận thức của con người về sự vật, hiện tượng ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn.
Ví dụ : Người nhạc sĩ nghe ca sĩ hát là biết có sai sót ở chỗ nào hay không, nếu sai thì biết sai cụ thể ở nốt nhạc nào.
b. Thực tiễn là động lực của nhận thức
Thực tiễn luôn luôn vận động, luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng cho nhận thức phát triển.
Ví dụ: Nông dân cắt lúa bằng tay thì rất vất vả mà năng suất lao động lại thấp nên đòi hỏi các nhà khoa học - kỹ thuật phải nghiên cứu, chế tạo ra máy gặt đập liên hợp, đưa vào ứng dụng để người nông dân bớt vất vả.
c. Thực tiễn là mục đích của nhận thức
Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn.
Ví dụ: Có tri thức  làm ra chiếc máy gặt đập liên hợp, và chiếc máy ấy thật sự có ý nghĩa khi được áp dụng vào sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm vất vả cho người nông dân.
d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý
Chỉ có đem những tri thức thu nhận được ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy rõ được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng.
Ví dụ: Sau một thời gian dài, nước ta thực hiện cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế đất nước. Tính sai lầm của chính sách kinh tế đó đã được thực tiễn chứng minh. Vì thế, Đảng ta đã quyết định đổi mới đất nước chuyển sang cơ chế thị trường (từ Đại hội VI - 12/1986).
• Bài học rút ra : trong học tập, trong cuộc sống phải luôn coi trọng vai trò của hoạt động thực tiễn, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, học phải đi đôi với hành.
Câu 10: Ngoài các câu hỏi ôn tập đã cho trên, HS cần vận dụng kiến thức các bài về qui luật Mâu thuẩn, qui luật Lượng – Chất, qui luật Phủ định của phủ định để rút ra bài học thực tiễn

…………. Hết …………
Re: Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Gởi bởi: ngan - Vào ngày: 21/12/2015 8:56:31 SA
Bai hay day du nhung kien thuc
Re: Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Gởi bởi: messi nhi hoàng - Vào ngày: 06/12/2015 8:27:14 CH
Tam nhung hoi dài
Re: Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Gởi bởi: soi da - Vào ngày: 05/12/2015 4:04:03 CH
de thi
Re: Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Gởi bởi: ggggggggg - Vào ngày: 20/12/2013 9:04:35 CH
jjjjjjjjjj
Re: Đề cường ôn tập kiểm tra HK I môn GDCD 10 (2013-2014)
Gởi bởi: Thu - Vào ngày: 29/11/2018 11:26:30 CH
Dở
 
Bản quyền Trường THPT Phan Châu Trinh
Địa chỉ: Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3884739
Website: phanchautrinh.quangnam.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)