Mode:     
25 Tháng Tám 2016
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT HKI- ĐỊA 11- 2012-2013
Cập nhật bởi: sdcd_dtl - Vào ngày: 30/11/2012 3:43:02 CH - Số lượt xem: 2254

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT HKI- ĐỊA 11- 2012-2013

     ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 1.
MÔN ĐỊA LÝ 11.
NĂM HỌC 2012-2013
 
I.PHẦN LÝ THUYẾT:
1. Trình bày được tác động của cuộc cách mạng Khoa học-Công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.
2. Giải thích được hiện tượng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển, già hóa dân số ở các nước phát triển.
3. Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển. Nêu hậu quả.
4. Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân ô nhiễm của từng loại môi trường và hậu quả; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
5. Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi.
 6. Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi.
7. Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở khu vực Tây Nam Á vàTrung Á
8. Trình bày được một số vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á vàTrung Á
9. Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì, ý nghĩa của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ.
10. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
11. Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
12. Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kỳ.
13. Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.
14. Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
PHẦN THỰC HÀNH:
      Học sinh ôn các loại biểu đồ tròn, biểu đồ cột,biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp cột và đường. nhận xét các loại biểu đồ nói trên, biết cách nhận xét phân tích các bảng số liệu.
-----------------------------------Chúc các em làm bài tốt-------------------------------------------
 
 
Các tin khác
Hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý 11 - 2015-2016 28/04/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HKII- MÔN CD 10- 2015-16 27/04/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2- MÔN LỊCH SỬ 11-NH 2015-16 21/04/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 11 HỌC KÌ II. NH 2015-2016 21/04/2016
HUONG DAN ON TAP KIEM TRA 1 TIET CD 11 HK2 NH2015-16 26/03/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HỌC KÌ 2.15-16 14/03/2016
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 SỬ 11.NĂM HỌC 2015-2016 29/12/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HKI- MÔN GDCD11 13/12/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1.15-16.SỬ 11 13/12/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1TIẾT HỌC KÌ 1.15-16.SỬ 11 08/10/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GDCD LỚP 11.HK2.NH 2014-2015 26/05/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11.HK2.NH 2014-2015 18/04/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11.HK2.NH 2014-2015 18/04/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 11.HK2.NH 2014-2015 18/04/2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11. HK2.14-15 31/03/2015
ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1.14-15.ĐỊA 11 14/01/2015
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1-ĐIA 11-14-15 06/01/2015
ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1.14-15.SỬ 11 26/12/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT HỌC KÌ I. ĐỊA 11.14-15 05/12/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTRA HK1 MÔN GDCD LỚP 11.NH 2014-2015 04/12/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 04/12/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11.HK1.NH 2014-2015 29/10/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT-ĐỊA 11-HKI-2014-2015 11/10/2014
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11. HK1.14-15 09/10/2014
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN ĐỊA 11 HÈ 2014 07/06/2014
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0510.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)