Mode:     
04 Tháng Bảy 2020
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  

Trang thông tin cho học sinh Minimize
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói)
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 14/01/2020 4:19:03 SA - Số lượt xem: 1902

ĐIỂM KIỂM TRA HK1 BAN ĐẦU MÔN TIẾNG ANH CT 10 NĂM LỚP 11 NĂM HỌC 2019-2020 (CHƯA CỘNG ĐIỂM KT NÓI)

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KẾT QUẢ THI

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 1

Khóa ngày: 03-09/01/2020

 

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111001

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

11C3

4.5

2

111002

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

11C1

6.5

3

111003

Nguyễn Hoàng

Bảo

22/11/2003

11C3

5.5

4

111004

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

11C3

3

5

111005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

11C3

6.8

6

111006

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

11C1

5

7

111007

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

11C1

6

8

111008

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

11C3

3.5

9

111009

Nguyễn Hạnh

Duyên

31/07/2003

11C3

5.3

10

111010

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

11C1

5

11

111011

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

11C1

4.5

12

111012

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

11C1

3.5

13

111013

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

11C1

7.5

14

111014

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

11C1

6.3

15

111015

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

11C1

7.5

16

111016

Đường Khánh

06/03/2003

11C3

5.3

17

111017

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

11C1

5.5

18

111018

Trần Thu

Hạnh

21/08/2003

11C3

5.5

19

111019

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

11C3

4.8

20

111020

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

11C3

7.8

21

111021

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

11C3

5.3

22

111022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

11C3

7.8

23

111023

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

11C3

5.5

24

111024

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

11C3

5.5

25

111025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003

11C1

4.5

26

111026

Nguyễn Phúc

Huy

12/01/2003

11C1

7

27

111027

Phan Thị Mai

Huyên

13/09/2003

11C3

4.3

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111028

Lê Phạm Thị Thu

Hương

16/06/2003

11C1

5.5

2

111029

Huỳnh Minh

Khiêm

05/08/2003

11C1

6.5

3

111030

Đinh Trần Anh

Khoa

16/06/2003

11C1

6.5

4

111031

Nguyễn Duy

Khoa

14/05/2003

11C3

3.8

5

111032

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

07/12/2003

11C1

6.8

6

111033

Phan Văn

Khởi

24/05/2003

11C1

5

7

111034

Huỳnh Gia

Kiệt

22/11/2003

11C3

6.3

8

111035

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

08/05/2003

11C1

6.5

9

111036

Phan Ngọc

Lân

21/09/2003

11C1

7.8

10

111037

Nguyễn Thị

Linh

24/09/2003

11C1

6

11

111038

Võ Thị Trúc

Linh

20/10/2003

11C3

5.8

12

111039

Phạm Trúc

My

01/10/2003

11C1

6.3

13

111040

Phan Thị Thúy

Nga

06/05/2003

11C1

6.3

14

111041

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

21/11/2003

11C1

7.5

15

111042

Nguyễn Thiện

Nhân

03/08/2003

11C1

7

16

111043

Trương Thị Ánh

Nhân

31/08/2003

11C3

7.8

17

111044

Trần Bảo

Nhật

28/09/2003

11C1

7.5

18

111045

Lê Trương Yến

Nhi

15/10/2003

11C3

7

19

111046

Nguyễn Bảo

Nhi

15/06/2003

11C1

6.3

20

111047

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

24/04/2003

11C3

5

21

111048

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

08/10/2003

11C3

5.8

22

111049

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/2003

11C1

6

23

111050

Nguyễn Lê Hoàng

Như

13/10/2003

11C3

5.3

24

111051

Trịnh Lâm

Như

15/06/2003

11C3

5.5

25

111052

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

07/05/2003

11C3

6.5

26

111053

Phan Văn

Pháp

18/11/2003

11C1

7

27

111054

Trầm Lê Thế

Phương

13/04/2003

11C3

7.8

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111055

Lưu Vinh

Quý

27/09/2003

11C1

6.8

2

111056

Hồ Thục

Quyên

21/12/2003

11C3

7.5

3

111057

Lê Minh

Sỹ

26/06/2003

11C3

7

4

111058

Trần Lê Đoan

Thanh

01/09/2003

11C1

6

5

111059

Nguyễn Lê Duy

Thắng

29/08/2003

11C1

5.3

6

111060

Võ Đình

Thi

16/05/2003

11C1

6.5

7

111061

Nguyễn Đình

Thiện

18/06/2003

11C1

6.8

8

111062

Trần Thị Như

Thiện

23/12/2003

11C1

7

9

111063

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

01/01/2003

11C3

6

10

111064

Nguyễn Anh

Thư

27/10/2003

11C1

6.3

11

111065

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

14/02/2003

11C1

6

12

111066

Nguyễn Thị Anh

Thư

05/07/2003

11C3

6.8

13

111067

Văn Anh

Thư

04/01/2003

11C3

7.5

14

111068

Đinh Lê Hồng

Tín

19/11/2003

11C3

7.3

15

111069

Hoàng Minh

Tín

17/12/2003

11C1

6.5

16

111070

Nguyên Thị Thanh

Trà

07/08/2003

11C1

5.3

17

111071

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

22/08/2003

11C3

5.5

18

111072

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

26/03/2003

11C3

5.5

19

111073

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

26/06/2003

11C3

6

20

111074

Phạm Minh

27/08/2003

11C1

7

21

111075

Võ Duy

14/02/2003

11C3

3.8

22

111076

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

08/01/2003

11C3

5.8

23

111077

Nguyễn Tịnh

Vân

12/10/2003

11C3

4.5

24

111078

Cao Thảo

Vy

03/11/2003

11C3

3.8

25

111079

Lê Hoàng Thảo

Xuân

20/01/2003

11C1

6.8

26

111080

Đào Thị Hoàng

Yến

18/12/2003

11C3

7

27

111081

Trần Huỳnh Phi

Yến

11/01/2003

11C1

6.8

Các tin khác
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 04/07/2020
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 03/07/2020
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 17/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 16/06/2020
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) 11/06/2020
Thông báo về việc cho hs đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 25/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 20/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 19/4/2020 11/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020 28/03/2020
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh 20/03/2020
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng 14/03/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020 13/03/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói 14/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 14/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 13/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 11/01/2020
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 17/12/2019
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 17/12/2019
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. 17/12/2019
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 17/12/2019
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) 29/11/2019
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 01/09/2019
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) 30/08/2019
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/08/2019
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 20/08/2019
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) 19/08/2019
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 17/08/2019
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm 16/08/2019
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 12/08/2019
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) 03/08/2019
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 03/08/2019
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 30/07/2019
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 06/06/2019
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 30/05/2019
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) 27/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 11/05/2019
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 11/05/2019
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. 11/05/2019
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. 11/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. 05/05/2019
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 23/04/2019
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề 19/04/2019
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn 19/02/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề 15/01/2019
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 13/01/2019
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học 20/12/2018
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 11/12/2018
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 09/12/2018
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề 22/11/2018
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 02/09/2018
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 31/08/2018
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. 31/08/2018
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 31/08/2018
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 31/08/2018
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm 27/08/2018
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. 27/08/2018
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ 27/08/2018
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 24/08/2018
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 22/08/2018
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 21/08/2018
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 20/08/2018
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh 16/08/2018
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 14/08/2018
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 08/08/2018
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học 07/08/2018
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT 03/08/2018
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 03/08/2018
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 31/07/2018
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. 27/07/2018
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. 29/06/2018
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 30/05/2018
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 30/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) 23/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) 23/05/2018
Bài ôn luyện cho 11C1 13/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 12/05/2018
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 27/04/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 24/04/2018
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 24/04/2018
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 12/04/2018
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 08/03/2018
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. 24/01/2018
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí 21/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 15/01/2018
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018 09/01/2018
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 02/01/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở 25/12/2017
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 20/12/2017
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. 29/11/2017
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 20/11/2017
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 07/11/2017
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 07/11/2017
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 05/11/2017
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 04/11/2017
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm 04/09/2017
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 03/09/2017
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 03/09/2017
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 30/08/2017
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) 19/08/2017
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 19/08/2017
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 19/08/2017
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 19/08/2017
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn 19/08/2017
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 18/08/2017
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn 10/08/2017
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 08/08/2017
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 02/08/2017
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 28/07/2017
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 19/07/2017
Open the calendar popup.
 
Trang thông tin chuyên môn cho giáo viên Minimize
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói)
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 14/01/2020 4:19:03 SA - Số lượt xem: 1903

ĐIỂM KIỂM TRA HK1 BAN ĐẦU MÔN TIẾNG ANH CT 10 NĂM LỚP 11 NĂM HỌC 2019-2020 (CHƯA CỘNG ĐIỂM KT NÓI)

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KẾT QUẢ THI

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 1

Khóa ngày: 03-09/01/2020

 

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111001

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

11C3

4.5

2

111002

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

11C1

6.5

3

111003

Nguyễn Hoàng

Bảo

22/11/2003

11C3

5.5

4

111004

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

11C3

3

5

111005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

11C3

6.8

6

111006

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

11C1

5

7

111007

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

11C1

6

8

111008

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

11C3

3.5

9

111009

Nguyễn Hạnh

Duyên

31/07/2003

11C3

5.3

10

111010

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

11C1

5

11

111011

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

11C1

4.5

12

111012

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

11C1

3.5

13

111013

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

11C1

7.5

14

111014

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

11C1

6.3

15

111015

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

11C1

7.5

16

111016

Đường Khánh

06/03/2003

11C3

5.3

17

111017

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

11C1

5.5

18

111018

Trần Thu

Hạnh

21/08/2003

11C3

5.5

19

111019

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

11C3

4.8

20

111020

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

11C3

7.8

21

111021

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

11C3

5.3

22

111022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

11C3

7.8

23

111023

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

11C3

5.5

24

111024

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

11C3

5.5

25

111025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003

11C1

4.5

26

111026

Nguyễn Phúc

Huy

12/01/2003

11C1

7

27

111027

Phan Thị Mai

Huyên

13/09/2003

11C3

4.3

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111028

Lê Phạm Thị Thu

Hương

16/06/2003

11C1

5.5

2

111029

Huỳnh Minh

Khiêm

05/08/2003

11C1

6.5

3

111030

Đinh Trần Anh

Khoa

16/06/2003

11C1

6.5

4

111031

Nguyễn Duy

Khoa

14/05/2003

11C3

3.8

5

111032

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

07/12/2003

11C1

6.8

6

111033

Phan Văn

Khởi

24/05/2003

11C1

5

7

111034

Huỳnh Gia

Kiệt

22/11/2003

11C3

6.3

8

111035

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

08/05/2003

11C1

6.5

9

111036

Phan Ngọc

Lân

21/09/2003

11C1

7.8

10

111037

Nguyễn Thị

Linh

24/09/2003

11C1

6

11

111038

Võ Thị Trúc

Linh

20/10/2003

11C3

5.8

12

111039

Phạm Trúc

My

01/10/2003

11C1

6.3

13

111040

Phan Thị Thúy

Nga

06/05/2003

11C1

6.3

14

111041

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

21/11/2003

11C1

7.5

15

111042

Nguyễn Thiện

Nhân

03/08/2003

11C1

7

16

111043

Trương Thị Ánh

Nhân

31/08/2003

11C3

7.8

17

111044

Trần Bảo

Nhật

28/09/2003

11C1

7.5

18

111045

Lê Trương Yến

Nhi

15/10/2003

11C3

7

19

111046

Nguyễn Bảo

Nhi

15/06/2003

11C1

6.3

20

111047

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

24/04/2003

11C3

5

21

111048

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

08/10/2003

11C3

5.8

22

111049

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/2003

11C1

6

23

111050

Nguyễn Lê Hoàng

Như

13/10/2003

11C3

5.3

24

111051

Trịnh Lâm

Như

15/06/2003

11C3

5.5

25

111052

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

07/05/2003

11C3

6.5

26

111053

Phan Văn

Pháp

18/11/2003

11C1

7

27

111054

Trầm Lê Thế

Phương

13/04/2003

11C3

7.8

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111055

Lưu Vinh

Quý

27/09/2003

11C1

6.8

2

111056

Hồ Thục

Quyên

21/12/2003

11C3

7.5

3

111057

Lê Minh

Sỹ

26/06/2003

11C3

7

4

111058

Trần Lê Đoan

Thanh

01/09/2003

11C1

6

5

111059

Nguyễn Lê Duy

Thắng

29/08/2003

11C1

5.3

6

111060

Võ Đình

Thi

16/05/2003

11C1

6.5

7

111061

Nguyễn Đình

Thiện

18/06/2003

11C1

6.8

8

111062

Trần Thị Như

Thiện

23/12/2003

11C1

7

9

111063

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

01/01/2003

11C3

6

10

111064

Nguyễn Anh

Thư

27/10/2003

11C1

6.3

11

111065

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

14/02/2003

11C1

6

12

111066

Nguyễn Thị Anh

Thư

05/07/2003

11C3

6.8

13

111067

Văn Anh

Thư

04/01/2003

11C3

7.5

14

111068

Đinh Lê Hồng

Tín

19/11/2003

11C3

7.3

15

111069

Hoàng Minh

Tín

17/12/2003

11C1

6.5

16

111070

Nguyên Thị Thanh

Trà

07/08/2003

11C1

5.3

17

111071

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

22/08/2003

11C3

5.5

18

111072

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

26/03/2003

11C3

5.5

19

111073

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

26/06/2003

11C3

6

20

111074

Phạm Minh

27/08/2003

11C1

7

21

111075

Võ Duy

14/02/2003

11C3

3.8

22

111076

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

08/01/2003

11C3

5.8

23

111077

Nguyễn Tịnh

Vân

12/10/2003

11C3

4.5

24

111078

Cao Thảo

Vy

03/11/2003

11C3

3.8

25

111079

Lê Hoàng Thảo

Xuân

20/01/2003

11C1

6.8

26

111080

Đào Thị Hoàng

Yến

18/12/2003

11C3

7

27

111081

Trần Huỳnh Phi

Yến

11/01/2003

11C1

6.8

Các tin khác
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 04/07/2020
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 03/07/2020
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 17/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 16/06/2020
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 16/06/2020
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) 11/06/2020
Thông báo về việc cho hs đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 25/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 20/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 19/4/2020 11/04/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020 28/03/2020
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh 20/03/2020
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng 14/03/2020
Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020 13/03/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói 14/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 14/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 13/01/2020
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 11/01/2020
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 17/12/2019
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 17/12/2019
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. 17/12/2019
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 17/12/2019
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) 29/11/2019
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 01/09/2019
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) 30/08/2019
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/08/2019
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 20/08/2019
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) 19/08/2019
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 17/08/2019
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm 16/08/2019
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 12/08/2019
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) 03/08/2019
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 03/08/2019
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 30/07/2019
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 06/06/2019
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 30/05/2019
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) 27/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 11/05/2019
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 11/05/2019
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. 11/05/2019
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. 11/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. 05/05/2019
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 23/04/2019
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề 19/04/2019
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn 19/02/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề 15/01/2019
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 13/01/2019
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học 20/12/2018
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 11/12/2018
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 09/12/2018
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề 22/11/2018
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 02/09/2018
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 31/08/2018
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. 31/08/2018
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 31/08/2018
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 31/08/2018
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm 27/08/2018
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. 27/08/2018
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ 27/08/2018
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 24/08/2018
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 22/08/2018
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 21/08/2018
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 20/08/2018
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh 16/08/2018
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 14/08/2018
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 08/08/2018
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học 07/08/2018
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT 03/08/2018
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 03/08/2018
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 31/07/2018
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. 27/07/2018
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. 29/06/2018
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 30/05/2018
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 30/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) 23/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) 23/05/2018
Bài ôn luyện cho 11C1 13/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 12/05/2018
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 27/04/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 24/04/2018
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 24/04/2018
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 12/04/2018
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 08/03/2018
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. 24/01/2018
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí 21/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 15/01/2018
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018 09/01/2018
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 02/01/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở 25/12/2017
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 20/12/2017
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. 29/11/2017
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 20/11/2017
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 07/11/2017
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 07/11/2017
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 05/11/2017
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 04/11/2017
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm 04/09/2017
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 03/09/2017
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 03/09/2017
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 30/08/2017
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) 19/08/2017
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 19/08/2017
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 19/08/2017
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 19/08/2017
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn 19/08/2017
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 18/08/2017
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn 10/08/2017
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 08/08/2017
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 02/08/2017
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 28/07/2017
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 19/07/2017
Open the calendar popup.
 
Đổi mới PP dạy học, KTĐG và các hoạt động GD Minimize
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói)
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 14/01/2020 4:19:03 SA - Số lượt xem: 1904

ĐIỂM KIỂM TRA HK1 BAN ĐẦU MÔN TIẾNG ANH CT 10 NĂM LỚP 11 NĂM HỌC 2019-2020 (CHƯA CỘNG ĐIỂM KT NÓI)

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KẾT QUẢ THI

KIỂM TRA HK1 KHỐI 11 ANH 10 NĂM NH 2019-2019

Phòng 1

Khóa ngày: 03-09/01/2020

 

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

111001

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

11C3

4.5

2

111002

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

11C1

6.5

3

111003

Nguyễn Hoàng

Bảo

22/11/2003

11C3

5.5

4

111004

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

11C3

3

5

111005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

11C3

6.8

6

111006

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

11C1

5

7

111007

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

11C1

6

8

111008

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

11C3

3.5

9

111009

Nguyễn Hạnh

Duyên

31/07/2003

11C3

5.3

10

111010

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

11C1

5

11

111011

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

11C1

4.5

12

111012

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

11C1

3.5

13

111013

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

11C1

7.5

14

111014

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

11C1

6.3

15

111015

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

11C1

7.5

16

111016

Đường Khánh

06/03/2003

11C3

5.3

17

111017

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

11C1

5.5

18

111018

Trần Thu

Hạnh

21/08/2003

11C3

5.5

19

111019

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

11C3

4.8

20

111020

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

11C3

7.8

21

111021

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

11C3

5.3

22

111022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

11C3

7.8

23

111023

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

11C3

5.5

24

111024

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

11C3

5.5

25

111025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003