Mode:     
17 Tháng Mười 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  

Trang thông tin cho học sinh Minimize
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/08/2019 9:25:45 SA - Số lượt xem: 2546

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

TOÁN

13,75

2

100002

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

BẢO

TIN

12,75

3

100003

TRẦN QUỐC

BẢO

TOÁN

11,5

4

100004

TRẦN NGUYỄN QUỐC

BẢO

TOÁN

12,25

5

100005

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

TIN

9,5

6

100006

NGUYỄN ĐÌNH QUANG

CHÍNH

TOÁN

7,75

7

100007

TRẦN NGỌC 

ĐAN

TOÁN

7,25

8

100008

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

TOÁN

7,5

9

100009

TRẦN HOÀNG

ĐẠT

VĂN

3,75

10

100010

VÕ PHAN NGỌC

ĐỨC

TOÁN

8,5

11

100011

HUỲNH NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

VĂN

3,75

12

100012

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

TOÁN

1,0

13

100013

NGÔ THỊ THU

TOÁN

3,5

14

100014

LÊ NGUYỄN BẢO

HÂN

TOÁN

8,0

15

100015

THÂN BẢO

HÂN

TOÁN

6,75

16

100016

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

VĂN

6,25

17

100017

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

TOÁN

4,5

18

100018

PHAN THỊ KHÁNH

HÒA

VĂN

5,0

19

100019

TRƯƠNG HUY

HOÀNG

TIN

6,5

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100020

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

TOÁN

16,25

2

100021

VÕ NGỌC

HÙNG

TOÁN

18,5

3

100022

NGUYỄN VĨNH

KHANG

TOÁN

9,0

4

100023

VÕ NGUYÊN

KHOA

TOÁN

11,75

5

100024

NGUYỄN VĂN

LAM

TOÁN

11,0

6

100025

TRẦN NHẬT

LAM

VĂN

4,0

7

100026

PHẠM THỊ THẢO

LINH

VĂN

5,0

8

100027

NGUYỄN HỒ XUÂN

MAI

TOÁN

5,75

9

100028

TRẦN NGỌC

MINH

TOÁN

9,0

10

100029

BÙI NHẬT

MINH

TOÁN

13,75

11

100030

NGUYỄN TẤN

MỸ

TOÁN

8,0

12

100031

TƯỞNG THỊ THÙY

MỸ

VĂN

3,75

13

100032

NGUYỄN THỊ NGỌC

MỴ

TOÁN

3,5

14

100033

ĐỖ TRẦN NI

NA

VĂN

2,5

15

100034

NGUYỄN GIA

NGÂN

TOÁN

VẮNG

16

100035

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

VĂN

3,0

17

100036

VĂN THANH THẢO

NGUYÊN

VĂN

6,0

18

100037

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

TOÁN

8,5

19

100038

NGUYỄN THỊ YẾN

NHI

VĂN

6,0

 

 

 

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 3, THI TẠI PHÒNG 3

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100039

THÁI VŨ THANH

NHƯ

TOÁN

2,0

2

100040

CA HỮU

PHƯỚC

TOÁN

4,5

3

100041

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

TOÁN

13,25

4

100042

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

TOÁN

12,5

5

100043

NGUYỄN THỊ KIM

PHƯỢNG

TOÁN

7,0

6

100044

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

VĂN

7,0

7

100045

NGUYỄN BẢO

QUÂN

TOÁN

14,0

8

100046

NGUYỄN THANH

QUANG

TOÁN

2,0

9

100047

NGUYỄN HỒNG

SƠN

TOÁN

14,75

10

100048

VŨ TRƯỜNG

SƠN

VĂN

6,25

11

100049

LẠI HUỲNH DIỆU

THẢO

VĂN

6,25

12

100050

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

VĂN

6,25

13

100051

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

VĂN

4,5

14

100052

NGUYỄN ĐÌNH

THI

TOÁN

7,0

15

100053

NGUYỄN NGỌC ANH

THƯ

TOÁN

9,25

16

100054

PHẠM ANH

THƯ

TOÁN

7,25

17

100055

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

VĂN

5,0

18

100056

PHẠM MINH

THƯ

VĂN

5,75

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 4, THI TẠI PHÒNG 4

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100057

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

VĂN

5,5

2

100058

NGUYỄN CHÁNH

TIẾN

TOÁN

6,25

3

100059

LÊ PHAN HOÀI

TIN

TOÁN

VẮNG

4

100060

LÊ TRỌNG

TÍN

VĂN

3,0

5

100061

TRẦN SÔNG

TRÀ

TOÁN

9,75

6

100062

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

VĂN

2,5

7

100063

PHẠM HUYỀN

TRÂN

TOÁN

3,25

8

100064

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

TOÁN

3,5

9

100065

TRẦN THỊ THÙY

TRINH

VĂN

7,5

10

100066

NGUYỄN VĂN

TUẤN

TOÁN

2,5

11

100067

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

TOÁN

6,75

12

100068

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

TOÁN

VẮNG

13

100069

PHẠM MINH

TUẤN

VĂN

5,5

14

100070

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

TOÁN

3,5

15

100071

NGUYỄN TRUNG

TUYẾN

VĂN

3,75

16

100072

PHAN THÙY

UYÊN

TOÁN

10,25

17

100073

HOÀNG MẠNH

TOÁN

VẮNG

18

100074

TRƯƠNG THÚY

VY

TOÁN

15,25

19

100075

KIỀU LÊ THẠCH

TUYỀN

VĂN

6,0

20

100076

NGUYỄN THỊ THẢO

TIÊN

VĂN

3,5

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

TRẦN QUỐC

BẢO

6,0

2

100002

HUỲNH VIẾT

BÌNH

4,0

3

100003

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

3,25

4

100004

PHẠM QUỲNH

CHI

2,25

5

100005

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

3,25

6

100006

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

4,0

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

2,0

8

100008

HUỲNH MINH

DUY

1,5

9

100009

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

4,0

10

100010

NGÔ THỊ THU

2,25

11

100011

NGUYỄN DIỄM

HẠNH

2,5

12

100012

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

3,5

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

6,5

14

100014

CA THÁI BẢO

HƯƠNG

9,75

15

100015

NGUYỄN THANH QUỐC

HUY

1,75

16

100016

PHAN VÕ QUỐC

HUY

Vắng

17

100017

TRẦN NGUYỄN HIẾU

KHA

10,25

18

100018

NGUYỄN VĨNH

KHANG

1,25

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

11,0

20

100020

TRẦN NHẬT

LAM

4,0

21

100021

NGUYỄN THÙY

LINH

LY

4,0

22

100022

NGUYỄN NHẬT

LINH

4,0

23

100023

LÊ BÁ

LỢI

Vắng

24

100024

CAO THỊ

LY

2,0

           

ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

4,0

2

100002

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

2,25

3

100003

NGUYỄN THÀNH

NHÂN

7,5

4

100004

PHẠM VĂN TRỌNG

NHÂN

3,5

5

100005

TRẦN VĂN ANH

NHẬT

0

6

100006

HOÀNG GIA

NI

2,25

7

100007

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

7,25

8

100008

CA HỮU

PHƯỚC

1,5

9

100009

NGUYỄN THANH

QUANG

1,75

10

100010

NGUYỄN THẢO MINH

QUÝ

1,5

11

100011

TRẦN THỊ MAI

QUỲNH

Văng

12

100012

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

10,75

13

100013

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

2,5

14

100014

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

1,5

15

100015

LÊ PHAN HOÀI

TIN

Vắng

16

100016

LÊ TRỌNG

TÍN

1,5

17

100017

TRƯƠNG ĐÌNH

TRÀ

4,0

18

100018

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

2,0

19

100019

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

2,0

20

100020

TRẦN ĐÌNH

TRƯỜNG

4,75

21

100021

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

LY

6,75

22

100022

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

Vắng

23

100023

HOÀNG MẠNH

Vắng

24

100024

TRƯƠNG THÚY

VY

9,5

ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

HÓA

4,5

2

100002

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

ANH

5,1

3

100003

NGUYỄN GIA

BẢO

ANH

7,2

4

100004

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

BÌNH

ANH

5,6

5

100005

PHẠM QUỲNH

CHI

HÓA

9,0

6

100006

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

ANH

2,5

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

ANH

3,8

8

100008

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

DUYÊN

ANH

5,7

9

100009

ĐOÀN CHÂU

GIANG

HÓA

10,75

10

100010

BÙI QUỲNH

GIAO

ANH

8,6

11

100011

PHAN NGUYỄN NGÂN

ANH

7,0

12

100012

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

ANH

7,6

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

ANH

6,8

14

100014

PHẠM VĂN

HOÀNG

HÓA

6,25

15

100015

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

ANH

7,1

16

100016

CHÂU QUANG

HUY

ANH

4,3

17

100017

PHAN VÕ QUỐC

HUY

HÓA

10,75

18

100018

NGUYỄN TRƯỜNG

KHÁNH

ANH

7,2

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

HÓA

Vắng

20

100020

NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH

LAM

ANH

5,6

21

100021

BÙI NGỌC KHÁNH

LINH

ANH

13,6

            ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100022

CAO THỊ

LY

HÓA

9,5

2

100023

TRẦN NGỌC

MINH

HÓA

4,75

3

100024

HUỲNH THỊ HÀ

MY

ANH

7,8

4

100025

ĐỖ TRẦN NI

NA

ANH

4,1

5

100026

NGUYỄN GIA

NGÂN

ANH

Vắng

6

100027

HUỲNH TRỌNG

NGHĨA

ANH

11,0

7

100028

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

HÓA

5,5

8

100029

LÊ HIẾU

NHÂN

HÓA

3,5

9

100030

BÙI THỊ NGỌC

NHI

ANH

5,8

10

100031

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

ANH

2,6

11

100032

VÕ THỊ YẾN

NHI

HÓA

5,5

12

100033

THÁI VŨ THANH

NHƯ

HÓA

4,5

13

100034

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHƯƠNG

HÓA

Vắng

14

100035

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

HÓA

Vắng

15

100036

NGUYỄN BẢO

QUÂN

HÓA

Vắng

16

100037

VÕ THỊ DIỄM

QUỲNH

ANH

4,8

17

100038

HUỲNH MINH

TÀI

HÓA

14,5

18

100039

THÁI NGUYỄN THANH

TÂM

HÓA

11,5

19

100040

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

HÓA

16,25

20

100041

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

ANH

5,3

ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 3, THI TẠI PHÒNG 3

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100042

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

ANH

5,5

2

100043

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

ANH

1,5

3

100044

VÕ NGUYÊN VY

THẢO

HÓA

8,0

4

100045

NGUYỄN ĐÌNH

THI

ANH

2,5

5

100046

HUỲNH NGỌC

THIỆN

HÓA

10,25

6

100047

PHẠM ANH

THƯ

ANH

7,1

7

100048

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

ANH

6,0

8

100049

NGUYỄN NGỌC MINH

THƯ

ANH

5,7

9

100050

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

ANH

4,0

10

100051

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

ANH

4,5

11

100052

ĐẶNG THANH

THỦY

HÓA

5,5

12

100053

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

ANH

Vắng

13

100054

TRẦN SÔNG

TRÀ

HÓA

5,25

14

100055

ĐẶNG THỊ THÙY

TRÂM

ANH

11,9

15

100056

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

HÓA

6,0

16

100057

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

ANH

1,8

17

100058

PHAN THÙY

UYÊN

HÓA

13,75

18

100059

NGUYỄN THỊ KIM

VƯƠNG

HÓA

10,75

19

100060

NGUYỄN TƯỜNG

VY

ANH

Vắng

20

100061

TRƯƠNG HOÀNG

YẾN

ANH

3,9

21

100062

HUỲNH TẤN

THIÊN

HÓA

5,75

Các tin khác
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 01/09/2019
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) 30/08/2019
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/08/2019
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 21/08/2019
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn 20/08/2019
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) 19/08/2019
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm 16/08/2019
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 12/08/2019
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) 03/08/2019
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 03/08/2019
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 30/07/2019
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 29/07/2019
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 06/06/2019
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 30/05/2019
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) 27/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. 25/05/2019
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 11/05/2019
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 11/05/2019
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. 11/05/2019
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. 11/05/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. 05/05/2019
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 23/04/2019
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề 19/04/2019
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn 19/02/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) 15/01/2019
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề 15/01/2019
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 13/01/2019
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 25/12/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học 20/12/2018
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 11/12/2018
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 09/12/2018
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề 22/11/2018
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 02/09/2018
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 31/08/2018
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. 31/08/2018
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 31/08/2018
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 31/08/2018
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm 27/08/2018
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. 27/08/2018
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ 27/08/2018
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 24/08/2018
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 22/08/2018
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 21/08/2018
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 20/08/2018
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh 16/08/2018
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 14/08/2018
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 08/08/2018
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học 07/08/2018
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT 03/08/2018
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 03/08/2018
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 31/07/2018
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 31/07/2018
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 31/07/2018
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. 27/07/2018
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. 29/06/2018
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 30/05/2018
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 30/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) 23/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) 23/05/2018
Bài ôn luyện cho 11C1 13/05/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 12/05/2018
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 09/05/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 27/04/2018
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. 24/04/2018
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 24/04/2018
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 12/04/2018
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 08/03/2018
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. 24/01/2018
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí 21/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 16/01/2018
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 15/01/2018
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018 09/01/2018
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 02/01/2018
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở 25/12/2017
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 21/12/2017
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 20/12/2017
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. 29/11/2017
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 20/11/2017
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 07/11/2017
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 07/11/2017
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 05/11/2017
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 04/11/2017
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 17/10/2017
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm 04/09/2017
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 03/09/2017
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 03/09/2017
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 30/08/2017
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) 19/08/2017
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 19/08/2017
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 19/08/2017
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 19/08/2017
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn 19/08/2017
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 18/08/2017
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 15/08/2017
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn 10/08/2017
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 08/08/2017
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 02/08/2017
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 28/07/2017
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 19/07/2017
Danh sách học sinh kiểm tra lại và môn bắt buộc, môn đăng ký kiểm tra lại. HS tự ôn. Dự kiến từ 24-28/7/2017, trường tổ chức ôn tập và kiểm tra lại. 11/06/2017
Danh sách học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2016-2017 28/05/2017
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 10 23/05/2017
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 11 23/05/2017
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 10 09/05/2017
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 11 09/05/2017
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 12 04/05/2017
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2016-2017 các môn do Sở ra đề 18/04/2017
Kết quả thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG năm 2017: Điểm 4 bài thi xét tốt nghiệp theo từng lớp 16/04/2017
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi tổ hơp KHTN và KHXH 16/04/2017
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi Ngữ văn, Toán, Anh 16/04/2017
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016-2017 08/04/2017
Bảng so sánh số huy chương đạt được qua Cuộc thi Olympic 24/3 Quảng Nam 2 năm 2016 và 2017 26/03/2017
Danh sách học sinh đạt Huy chương qua Kỳ thi Olympic 24/3 tỉnh Quảng Nam năm 2017 26/03/2017
Thời khóa biểu học môn tự chọn thi THPTQG 2017 dành cho lớp 12 07/02/2017
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 11 17/01/2017
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 12 17/01/2017
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 10 17/01/2017
Danh sách học sinh ôn luyện các môn KHTN và KHXH thi THPTQG năm 2017 13/01/2017
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 12/01/2017
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 28/12/2016
Danh sách phòng thi và Số báo danh KTHK1 năm học 2016-2017 27/12/2016
KHẨN: Điều chỉnh thông tin và Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT. Nhà trường sẽ công bố Lịch thi các môn còn lại (chêm xen với Lịch của Sở) 28/11/2016
Khảo sát chất lượng Hóa 12 dành cho HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và đã đăng ký dự thi THPTQG bài thi KHTN. Nội dung: 4 chương đã học (HK1). Giờ mở đề: 9:25 ngày 24/11/2016 22/11/2016
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi Olympic thành phố Tam Kỳ năm 2014 16/04/2014
Open the calendar popup.
 
Trang thông tin chuyên môn cho giáo viên Minimize
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/08/2019 9:25:45 SA - Số lượt xem: 2547

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

TOÁN

13,75

2

100002

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

BẢO

TIN

12,75

3

100003

TRẦN QUỐC

BẢO

TOÁN

11,5

4

100004

TRẦN NGUYỄN QUỐC

BẢO

TOÁN

12,25

5

100005

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

TIN

9,5

6

100006

NGUYỄN ĐÌNH QUANG

CHÍNH

TOÁN

7,75

7

100007

TRẦN NGỌC 

ĐAN

TOÁN

7,25

8

100008

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

TOÁN

7,5

9

100009

TRẦN HOÀNG

ĐẠT

VĂN

3,75

10

100010

VÕ PHAN NGỌC

ĐỨC

TOÁN

8,5

11

100011

HUỲNH NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

VĂN

3,75

12

100012

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

TOÁN

1,0

13

100013

NGÔ THỊ THU

TOÁN

3,5

14

100014

LÊ NGUYỄN BẢO

HÂN

TOÁN

8,0

15

100015

THÂN BẢO

HÂN

TOÁN

6,75

16

100016

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

VĂN

6,25

17

100017

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

TOÁN

4,5

18

100018

PHAN THỊ KHÁNH

HÒA

VĂN

5,0

19

100019

TRƯƠNG HUY

HOÀNG

TIN

6,5

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100020

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

TOÁN

16,25

2

100021

VÕ NGỌC

HÙNG

TOÁN

18,5

3

100022

NGUYỄN VĨNH

KHANG

TOÁN

9,0

4

100023

VÕ NGUYÊN

KHOA

TOÁN

11,75

5

100024

NGUYỄN VĂN

LAM

TOÁN

11,0

6

100025

TRẦN NHẬT

LAM

VĂN

4,0

7

100026

PHẠM THỊ THẢO

LINH

VĂN

5,0

8

100027

NGUYỄN HỒ XUÂN

MAI

TOÁN

5,75

9

100028

TRẦN NGỌC

MINH

TOÁN

9,0

10

100029

BÙI NHẬT

MINH

TOÁN

13,75

11

100030

NGUYỄN TẤN

MỸ

TOÁN

8,0

12

100031

TƯỞNG THỊ THÙY

MỸ

VĂN

3,75

13

100032

NGUYỄN THỊ NGỌC

MỴ

TOÁN

3,5

14

100033

ĐỖ TRẦN NI

NA

VĂN

2,5

15

100034

NGUYỄN GIA

NGÂN

TOÁN

VẮNG

16

100035

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

VĂN

3,0

17

100036

VĂN THANH THẢO

NGUYÊN

VĂN

6,0

18

100037

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

TOÁN

8,5

19

100038

NGUYỄN THỊ YẾN

NHI

VĂN

6,0

 

 

 

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 3, THI TẠI PHÒNG 3

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100039

THÁI VŨ THANH

NHƯ

TOÁN

2,0

2

100040

CA HỮU

PHƯỚC

TOÁN

4,5

3

100041

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

TOÁN

13,25

4

100042

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

TOÁN

12,5

5

100043

NGUYỄN THỊ KIM

PHƯỢNG

TOÁN

7,0

6

100044

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

VĂN

7,0

7

100045

NGUYỄN BẢO

QUÂN

TOÁN

14,0

8

100046

NGUYỄN THANH

QUANG

TOÁN

2,0

9

100047

NGUYỄN HỒNG

SƠN

TOÁN

14,75

10

100048

VŨ TRƯỜNG

SƠN

VĂN

6,25

11

100049

LẠI HUỲNH DIỆU

THẢO

VĂN

6,25

12

100050

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

VĂN

6,25

13

100051

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

VĂN

4,5

14

100052

NGUYỄN ĐÌNH

THI

TOÁN

7,0

15

100053

NGUYỄN NGỌC ANH

THƯ

TOÁN

9,25

16

100054

PHẠM ANH

THƯ

TOÁN

7,25

17

100055

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

VĂN

5,0

18

100056

PHẠM MINH

THƯ

VĂN

5,75

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 4, THI TẠI PHÒNG 4

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100057

NGUYỄN THỊ MINH