Mode:     
03 Tháng Mười Hai 2020
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: v_vtkl - Vào ngày: 24/10/2020 3:03:24 CH - Số lượt xem: 212

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 11

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

 

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIÊM TRA.

1. Kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với một số nội dung                Đọc hiểu và Làm văn trọng tâm trong chương trình Ngữ Văn 11 nửa đầu học kỳ I.

   2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng Đọc hiểu một văn bản ngoài sách giáo khoa và kỹ năng vận dụng các thao tác lập luận để viết bài văn nghị luận văn học; kỹ năng trình bày và diễn đạt các nội dung bài viết một cách rõ ràng, đúng quy cách.

    3. Thái độ: Có quan điểm tích cực trước những vấn đề cần nghị luận, có ý thức sống lành mạnh, có tâm hồn phong phú.

4. Năng lực: Phát huy năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sáng tạo của học sinh.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

1. Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút

2. Cách thức tổ chức kiểm tra: Kiểm tra chung.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

Cấp độ

 

Lĩnh vực

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ

 thấp

Cấp độ

 cao

 

I. Đọc- hiểu
-Ngữ liệu:

Đoạn trích  văn bản khoảng từ 150 đến 300 chữ.

- Nội dung: Phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, quy phạm pháp luật.

- Phương thức biểu đạt.

- Thao tác lập luận

- Phong cách ngôn ngữ

- Từ ngữ, hình ảnh, câu văn, chi tiết có trong đoạn trích/ văn bản.

- Hiểu được nội dung chính của đoạn trích/ văn bản.

- Giải thích được từ ngữ, hình ảnh trong đoạn trích/văn bản.

 - Giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ trong đoạn trích/văn bản.

- Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề đặt ra trong đoạn trích /văn bản.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 2

 1.0

10 %

1

 1.0

10 %

1

1.0

10 %

 

 4

3.0

30 %

II. Làm văn: Nghị luận văn học
- Nội dung:

+ Nghị luận về một đoạn trích/ văn bản thơ/ văn tế hoặc một khía cạnh của  đoạn trích/ văn bản thơ/ văn tế

- Ngữ liệu: Một trong các văn bản sau:

- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)

- Tự Tình ( Hồ Xuân Hương)

- Thương vợ (Trần Tế Xương)

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

 

 

 

Viết bài văn nghị luận văn học hoàn chỉnh.

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

 

 

1

7.0

70 %

1

7.0

70 %

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:

 2

 1.0

10 %

1

 1.0

10 %

 1

1.0

10 %

1

7.0

70 %

5

 10.0

100 %

 


 

 

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 11- HKII- 19-20 07/06/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11 -TUẦN 30 19/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11- HKII- TUẦN 29 19/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11 -TUẦN 28 13/04/2020
ĐỀ THAM KHẢO NGỮ VĂN 11- HKII- NĂM HỌC 2019-2020 04/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11- HKII- TUẦN 26, 27 30/03/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11- HKII- TUẦN 25 14/03/2020
HUONG DAN ON TAP NGU VAN 11, KI DO NGHI DICH COVID 19.docx 24/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11- HKII- TUẦN 23, 24 15/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 11- HKII- TUẦN 20, 21, 22 08/02/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)