Mode:     
23 Tháng Bảy 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đê - Ma trận đề KT 1 tiết và HK Minimize
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 10-HK1-17-18
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 09/10/2017 9:46:54 CH - Số lượt xem: 190

Portals/1/sudia/hlong/MATRAN DE CUONG KT1T DIA 10.pdf

Re: MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 10-HK1-17-18
Gởi bởi: TRƯƠNG THỊ MINH MẪN - Vào ngày: 13/10/2017 9:44:04 SA
Tôi đã xem Ma trận địa KT1 tiết địa 10- HK1 2017-2018 nhưng không thấy nội dung ma trận
Các tin khác
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA12- HK2-17-18 19/04/2018
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA12- HK1-17-18 09/12/2017
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA11- HK1-17-18 09/12/2017
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA10- HK1-17-18 09/12/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 10. HK1,17-18 12/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 12. HK1,17-18 12/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11. HK1,17-18 11/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD 10. HK1,17-18 11/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD 11. HK1,17-18 11/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD 12. HK1.17-18 11/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 12-HK1-17-18 09/10/2017
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 11-HK1-17-18 09/10/2017
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)