Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Minimize
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 12. 2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 05/10/2018 5:01:34 CH - Số lượt xem: 237

    HỌC KỲ I

TIẾT

BÀI

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

 

1,2,3

Pháp luật với đời sống

        (Chủ đề)

1

x

x

 x

x

x

x

 x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

 x

4,5,6

Thực hiện pháp luật

4

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công dân với pháp luật

7

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

8

Trải nghiệm

(Test bài tập từ bài 1-3)

8

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

 x

 

 

x

9

Kiểm tra 1 tiết

9

 x

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

10,11,12

Quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực đời sống xã hội. Tích hợp HĐNGLL: Tìm hiểu việc thực hiện Luật hôn nhân gia đình; Tìm hiểu Luật lao động  ở Việt Nam

10

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

x

x

 x

x

 x

x

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13,14

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14

x

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

15,16

Công dân với các quyền tự do cơ bản

15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

x

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

17

Ngoại khóa về an toàn giao thông

17

x

x

x

x

x

x

x

x

 x

x

 x

18

Trải nghiệm

(Test bài tập từ bài 4-6)

18

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

19

KIỂM TRA HỌC KỲ I

19

x

 x

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

HỌC KỲ II

TIẾT

BÀI

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

20, 21

Công dân với các quyền tự do cơ bản

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22, 23,24

Công dân với các quyền dân chủ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25, 26

Pháp luật với sự phát triển của công dân

Tích hợp HĐGDNGLL: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của Luật giáo dục

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Trải nghiệm

(Test bài tập từ bài 6-8)

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kiểm tra 1 tiết

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,30,31,32

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33, 34

Phòng chống tham nhũng

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Ôn tập

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Trải nghiệm

(Test  bài tập từ bài  9

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Kiểm tra học kì II

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 11. 2018-2019 01/10/2018
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 10. 2018-2019 01/10/2018
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 12.2017-2018 19/09/2017
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 11.2017-2018 19/09/2017
Tiến độ chương trình môn GDCD lớp 10.2017-2018 19/09/2017
Tiến độ CT GDCD12- HKII-16.17 09/02/2017
Tiến độ CT GDCD11- HKII-16.17 09/02/2017
Tiến độ CT GDCD10.HKII.16.17 09/02/2017
Tiến độ chương trình CD10. HKI. 16-17 26/10/2016
Tiến độ chương trình CD11.HKI. NH 16-17 26/10/2016
Tiến độ chương trình môn GDCD12-HK I- NH 2016-17 26/10/2016
Tiến độ chương trình CD 12. HKII.15-16 02/04/2016
Tiến độ chương trình CD 11. HKII.15-16 02/04/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)