Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 02/10/2018 11:09:31 CH - Số lượt xem: 280
HỌC KỲ 1
Môn Địa lý 10 
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
1
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
1
 x
 x
2
Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
 x
 x
 x
3
Thực hành một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
2
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
4
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
5
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
3
6
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 x
7
Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển.Thuyết kiến tạo mảng
4
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
8
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
9
Tác động của ngọai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
5
 x
 x
 x
 x
 x
x
 
10
Tác động của ngọai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tt)
 
11
Thực hành: Nhận xét sự phân hóa các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
6
12
Chủ đề : Khí Quyển
13
7
14
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
15
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 2-13)
 x
 
17
Kiểm tra viết
9
 x
 x
 x
18
Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.Một số sông lớn trên Trái Đất
 x
 x
 x
19
Sóng. Thủy triều. Dòng Biển
10
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
20
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
21
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
11
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
22
Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
23
Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
12
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
24
Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
25
Dân số và sự gia tăng dân số
13
 x
 x
 x
 x
 x
26
Cơ cấu dân số
 x
27
Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
14
28
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
29
Cơ cấu nền kinh tế
15
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
30
Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
31
Địa lí ngành trồng trọt
16
 x
 x
 x
32
Địa lí ngành chăn nuôi
 x
 x
 x
 x
 x
 x
33
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực,dân số của thế giới và một số quốc gia
17
 x
 x
 x
 x
 x
34
Ôn tập các kĩ năng vẽ biểu đồ, đọc bản đồ                                 
 x
35
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 15-30)
18
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
36
Ôn tập học kì I 
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
37
Kiểm tra học kì I
19
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 10-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 11-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 12-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 22/11/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 27/10/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)