Mode:     
21 Tháng Mười 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 02/10/2018 11:09:31 CH - Số lượt xem: 63
HỌC KỲ 1
Môn Địa lý 10 
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
1
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
1
 x
 x
2
Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
 x
 x
 x
3
Thực hành một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
2
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
4
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
5
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
3
6
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 x
7
Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển.Thuyết kiến tạo mảng
4
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
8
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
9
Tác động của ngọai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
5
 x
 x
 x
 x
 x
x
 
10
Tác động của ngọai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tt)
 
11
Thực hành: Nhận xét sự phân hóa các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
6
12
Chủ đề : Khí Quyển
13
7
14
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
15
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 2-13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Kiểm tra viết
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.Một số sông lớn trên Trái Đất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Sóng. Thủy triều. Dòng Biển
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
Dân số và sự gia tăng dân số
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
Cơ cấu dân số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
Cơ cấu nền kinh tế
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
Địa lí ngành trồng trọt
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
Địa lí ngành chăn nuôi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực,dân số của thế giới và một số quốc gia
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
Ôn tập các kĩ năng vẽ biểu đồ, đọc bản đồ                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 15-30)
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
Ôn tập học kì I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
Kiểm tra học kì I
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 22/11/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10-HKI--2015-2016 27/10/2015
Tiến độ thực hiện chương trình địa 11-HKI--2015-2016 27/10/2015
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)