Mode:     
21 Tháng Mười 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 02/10/2018 11:08:38 CH - Số lượt xem: 55
HỌC KỲ 1
Môn Địa lý 11
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
1
 x
 x
 x
2
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
2
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
3
4
Thực hành : Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
4
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
5
Một số vấn đề của Châu Phi
5
 x
 x
 x
 x
6
Một số vấn đề của Châu Mĩ La Tinh
6
7
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
7
8
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 1-5)
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Kiểm tra viết
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Hoa Kì
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Hoa Kì (tt)
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Hoa Kì(tt)
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
Liên minh Châu Âu EU
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Liên minh Châu Âu EU (tt)
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Liên minh Châu Âu EU (tt)
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Liên Bang Nga
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 6-8)
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 1-8)
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Kiểm tra học kì I
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 22/11/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 22/02/2016
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10-HKI--2015-2016 27/10/2015
Tiến độ thực hiện chương trình địa 11-HKI--2015-2016 27/10/2015
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)