Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 02/10/2018 11:08:38 CH - Số lượt xem: 287
HỌC KỲ 1
Môn Địa lý 11
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
1
 x
 x
 x
2
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
2
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
3
4
Thực hành : Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
4
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
5
Một số vấn đề của Châu Phi
5
 x
 x
 x
 x
6
Một số vấn đề của Châu Mĩ La Tinh
6
7
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
7
8
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 1-5)
8
 x
 x
 x
 x
 x
 x
9
Kiểm tra viết
9
 x
10
Hoa Kì
10
 x
 x
 x
 x
 x
11
Hoa Kì (tt)
11
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
12
Hoa Kì(tt)
12
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
13
Liên minh Châu Âu EU
13
 x
 x
 x
 x
 x
14
Liên minh Châu Âu EU (tt)
14
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
15
Liên minh Châu Âu EU (tt)
15
16
Liên Bang Nga
16
17
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 6-8)
17
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
18
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 1-8)
18
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
19
Kiểm tra học kì I
19
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 10-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 11-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 12-hk2-18-19 03/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 02/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 19/09/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II 10/02/2017
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 22/11/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 27/10/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 27/10/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)