Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Sử Minimize
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 10. 2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 05/10/2018 4:56:25 CH - Số lượt xem: 391

HỌC KÌ I

TIẾT

BÀI

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

1

Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

1

 x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Xã hội nguyên thủy

2

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

3,4

Các quốc gia cổ đại phương Đông

3

 x

x

x

x

 x

x

x

x

 x

x

x

4

x

 x

x

x

x

x

x

x

 x

x

x

5,6

Các quốc gia cổ đại phương Tây-Hi Lạp và Rô-Ma

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

 x

 x

 x

 x

 x

7,8

Trung Quốc thời phong kiến

7

 x

 x

8

 x

 x

 

 x

 x

9

Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

9

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

10

Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

10

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

11

Trải nghiệm

(Test bại tập từ tiết 1-10 )

11

 x

 x

 x

 x

12

KIỂM TRA 1 TIẾT

12

 x

13

Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

13

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

14

Vương quốc Cămpuchia và vương quốc Lào

14

x

 x

 x

 x

 x

 x

15

Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

15

 x

 x

 x

16,17

Tây Âu hậu kỳ trung đại

16

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

17

 x

 x

 x

 x

18

Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Trải nghiệm

(Test bại tập từ tiết 13-17 )

18

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

19

KIỂM TRA HỌC KỲ  I

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II

 

Tiết

BÀI

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

20

Việt Nam thời nguyên thủy

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc( từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ XV )

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến ( từ thế kỷ X đến thế kỉ XV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế lỉ X – XV

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Xây dựng và phất triển văn hóa trong các thế kỉ X – XV

(Chủ đề)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Tình hình văn hóa ở thế kỉ XVI – XVIII(Chủ đề)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn ( nửa đầu thế kỉ XIX ) (Chủ đề)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Tình hình xã hội đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Lịch sử địa phương (1 tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Quá trình dựng nước và giữ nước

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Trải nghiệm (Test bại tập từ tiết 20-35 )

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,

41

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghiã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Các nước Anh, Pháp, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Các nước Anh, Pháp, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Sự hình thành và phát triển phong trào công nhân

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Quốc tế thứ hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Trải nghiệm (Test bại tập từ tiết 38-52 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

KIỂM TRA HỌC KỲ II

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Các tin khác
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 12. 2018-2019 02/10/2018
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 11. 2018-2019 01/10/2018
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 10..2017-2018 19/09/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 12.2017-2018 19/09/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 11.2017-2018 19/09/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 10.HKII.16-17 07/02/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 12.HKII.16-17 07/02/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 11.HKIi.16-17 07/02/2017
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 12.HKI.16-17 12/09/2016
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 11.HKI.16-17 12/09/2016
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 10.HKI.16-17 12/09/2016
Tiến độ chương trình lịch sử lớp 10.HKII.15-16 19/04/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)