Mode:     
17 Tháng Mười 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn Minimize
Tiến độ chương trình Ngữ văn 11- HKI- NH 2019-2020
Cập nhật bởi: v_ttvn - Vào ngày: 20/09/2019 1:33:00 CH - Số lượt xem: 88

Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2019-2020

Tuần

Tiết

BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

1

 

1

Vào phủ chúa Trịnh (LHT).

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

2

3

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

4

Tự tình II (HXH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

2

 

5

Tự tình II (HXH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

6

- Câu cá mùa thu (NK)

- Th­ương vợ (TTX)

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

7

8

3

 

9

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

10

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

11

Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội)

 x

 x

 x

x

x

 x

 x

 x

x

 x

 x

12

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

4

13

Thao tác lập luận phân tích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ĐT: Khóc Dương Khuê (NK), Vịnh khoa thi Hương (TTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Bài ca ngất ngư­ởng (NCT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (CBQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

17

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (CBQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Luyện tập thao tác lập luận phân tích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ĐT: Chạy giặc (NĐC), Bài ca phong cảnh Hương Sơn (CMT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

21

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

  Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

25

  Trả bài viết số 1.  Ra đề bài viết số 2 NLVH (bài làm ở nhà).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

  Thực hành về thành ngữ, điển cố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

  Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

  ĐT: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của NTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

29

Tự học có hướng dẫn: Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Thao tác LL so sánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

33

Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám năm 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám năm 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 Trả bài viết số 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 Chủ đề dạy học: Văn xuôi lãng mạn

 Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

37

Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

41

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Bài viết số 3 (NLVH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Bài viết số 3 (NLVH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

45

Ngữ cảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Luyện tập vận dụng kết hợp các TTLL phân tích và so sánh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của VTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

49

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của VTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

PCNN báo chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Một số thể loại VH: Thơ, truyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Một số thể loại VH: Thơ, truyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

53

PCNN báo chí (tiếp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Chí Phèo (NC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Chí Phèo (NC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56

Chí Phèo (NC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

  57

Trả bài viết số 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Bản tin và Luyện tập viết bản tin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ĐT: Cha con nghĩa nặng (trích-Hồ Biểu Chánh) Vi hành (NAQ) Tinh thần thể dục (NCH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

61

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Tình yêu và thù hận (Trích Rômêô và Giuliét của Sếchxpia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

65

Tình yêu và thù hận (Trích Rômêô và Giuliét của Sếchxpia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Thực hành một số kiểu câu trong văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Hoạt động trải nghiệm: Củng cố kiến thức về lí luận văn học; Kiến thức về văn học hiện thực phê phán. Rèn kỹ năng viết đoạn văn, bài văn NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Hoạt động trải nghiệm: Củng cố kiến thức về lí luận văn học; Kiến thức về văn học hiện thực phê phán. Rèn kỹ năng viết đoạn văn, bài văn NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

69-70

  Bài viết số 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

71

  Luyện tập PV và trả lời PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Trả bài viết số 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKI NH 2019-2020 18/09/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKII NH 2018-2019 27/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKII NH 2018-2019 26/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKII NH 2018-2019 07/01/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)