Mode:     
03 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn Minimize
Tiến độ chương trình Ngữ văn 11- HKI- NH 2019-2020
Cập nhật bởi: v_ttvn - Vào ngày: 20/09/2019 1:33:00 CH - Số lượt xem: 452

Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2019-2020

Tuần

Tiết

BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

1

 

1

Vào phủ chúa Trịnh (LHT).

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

2

3

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

4

Tự tình II (HXH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

2

 

5

Tự tình II (HXH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

6

- Câu cá mùa thu (NK)

- Th­ương vợ (TTX)

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

7

8

3

 

9

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

10

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

11

Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội)

 x

 x

 x

x

x

 x

 x

 x

x

 x

 x

12

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

4

13

Thao tác lập luận phân tích.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

14

ĐT: Khóc Dương Khuê (NK), Vịnh khoa thi Hương (TTX)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

15

Bài ca ngất ngư­ởng (NCT)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

16

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (CBQ)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

5

17

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (CBQ)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

18

Luyện tập thao tác lập luận phân tích.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

19

ĐT: Chạy giặc (NĐC), Bài ca phong cảnh Hương Sơn (CMT)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

20

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

6

 

21

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

22

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

23

  Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

24

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

7

 

25

  Trả bài viết số 1.  Ra đề bài viết số 2 NLVH (bài làm ở nhà).

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

26

  Thực hành về thành ngữ, điển cố.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

27

  Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

28

  ĐT: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của NTT)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

8

 

 

29

Tự học có hướng dẫn: Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

30

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

31

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

32

Thao tác LL so sánh

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

9

 

 

33

Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám năm 1945

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

34

Khái quát văn học VN từ đầu TK XX đến CM tháng Tám năm 1945

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

35

 Trả bài viết số 2

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

36

 Chủ đề dạy học: Văn xuôi lãng mạn

 Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x


 

10

 

37

Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

38

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

39

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

40

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

11

 

41

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

42

 Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

43

Bài viết số 3 (NLVH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

44

Bài viết số 3 (NLVH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

12

 

45

Ngữ cảnh.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

46

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

47

Luyện tập vận dụng kết hợp các TTLL phân tích và so sánh.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

48

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của VTP)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

13

 

49

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của VTP)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

50

PCNN báo chí

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

51

Một số thể loại VH: Thơ, truyện

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

52

Một số thể loại VH: Thơ, truyện

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

14

 

53

PCNN báo chí (tiếp).

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

54

Chí Phèo (NC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

55

Chí Phèo (NC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 56

Chí Phèo (NC)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

15

 

  57

Trả bài viết số 3

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

58

Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

59

Bản tin và Luyện tập viết bản tin.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

60

ĐT: Cha con nghĩa nặng (trích-Hồ Biểu Chánh) Vi hành (NAQ) Tinh thần thể dục (NCH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

16

 

61

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

62

 

Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô)  

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

63

Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô 

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

64

Tình yêu và thù hận (Trích Rômêô và Giuliét của Sếchxpia)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

17

65

Tình yêu và thù hận (Trích Rômêô và Giuliét của Sếchxpia)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

66

Thực hành một số kiểu câu trong văn bản

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

67

Hoạt động trải nghiệm: Củng cố kiến thức về lí luận văn học; Kiến thức về văn học hiện thực phê phán. Rèn kỹ năng viết đoạn văn, bài văn NL

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 x

 x

 

68

Hoạt động trải nghiệm: Củng cố kiến thức về lí luận văn học; Kiến thức về văn học hiện thực phê phán. Rèn kỹ năng viết đoạn văn, bài văn NL

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

18

 

69-70

  Bài viết số 4

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

19

 

71

  Luyện tập PV và trả lời PV

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

72

Trả bài viết số 4.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Các tin khác
Tiến độ chương trình Ngữ Văn 12-HKII- NH 2019-2020 18/02/2020
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKI NH 2019-2020 18/09/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKII NH 2018-2019 27/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKII NH 2018-2019 26/02/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKII NH 2018-2019 07/01/2019
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)