Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKI NH 2018-2019
Cập nhật bởi: v_vtkl - Vào ngày: 08/10/2018 8:22:17 SA - Số lượt xem: 637

Tuần

Tiết

                        BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

 

C1

 

 

C2

 

C3

 

C4

 

C5

 

C6

 

C7

 

C8

 

C9

 

C10

 

 

1

 

1

Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí (chú trọng kĩ năng viết đoạn văn NLXH)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Tuyên ngôn Độc lập

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

    2

5

Tuyên ngôn Độc lập

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Tuyên ngôn Độc lập

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BS

Củng cố kiến thức về Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh, liên hệ văn học yêu nước lớp 10, 11.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BS

Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH 200 chữ.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

3

7

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Viết bài làm văn số 1 – Nghị luận xã hội (Đọc hiêu + viết đoạn văn NLXH 200 chữ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

- Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

- Đọc thêm: Đô-x tôi- ep- xki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Nghị luận về một hiện tượng đời sống (chú trọng kĩ năng viết đoạn văn NLXH)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

4

11

Phong cách ngôn ngữ khoa học

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS 1 – 12 – 2003

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BS

Rèn kỹ năng viết đoạn văn NLXH (tiếp cận đề thi các năm)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BS

Rèn kỹ năng viết đoạn văn NLXH (tiếp cận đề thi các năm)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

5

13

Trả bài làm văn số 1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

14

Viết bài làm văn số 2 – Nghị luận xã hội (Đọc hiểu+ viết đoạn văn NLXH 200 chữ)

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15

Tây Tiến

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Tây Tiến

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6

BS

Củng cố kiến thức về bài thơ Tây Tiến (tiếp cận đề thi các năm, có liên hệ so sánh)

x

x

 x

 x

x

 x

 x

x

 x

x

17

Việt Bắc

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

18

Việt Bắc

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

19

Việt Bắc

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

7

20

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

21

Luật thơ

 x

 x

x

 x

 x

 x

x

 x

x

 x

22

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

BS

Củng cố kiến thức về bài thơ Việt Bắc (tiếp cận đề thi các năm, có liên hệ so sánh)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

8

23

Đất Nước (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

24

Đất Nước (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

25

Trả bài làm văn số 2

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Củng cố kiến thức về bài thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm (liên hệ các bài thơ cùng đề tài Đất nước…)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

9

26

Phát biểu theo chủ đề

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

27

Đọc thêm: Đất nước

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

28

Đọc thêm: Dọn về làng

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

Đọc thêm: Đò Lèn

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

29

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

10

30

Sóng – Xuân Quỳnh

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

31

Sóng – Xuân Quỳnh

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

32

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Củng cố kiến thức về bài thơ Sóng. Rèn kỹ năng viết bài văn NLVH (liên hệ với kiến thức lớp 10,11)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

11

33-34

Viết bài làm văn số 3 – NLVH

(Đọc hiểu + câu NLVH)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

35

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Rèn kỹ năng Đọc – hiểu

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

12

36

Đàn ghi ta của Lor – ca

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

37

Đàn ghi ta của Lor – ca

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

38

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Củng cố kiến thức về bài thơ Đàn ghi ta của Loca (liên hệ với kiến thức lớp 10,11)

Kiểm tra 15 phút – bài số 3

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

13

39

Quá trình văn học và phong cách văn học

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

40

Đọc thêm: Bác ơi, Tự do

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

41

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Củng cố kiến thức LLVH (tiếp cận một số đề thi có kiến thức lí luận VH)

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

14

42

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

43

Người lái đò sông Đà (trích)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

44

Người lái đò sông Đà (trích)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

BS

Củng cố kiến thức tác phẩm Người lái đò sông Đà (tiếp cận đề thi các năm, có liên hệ so sánh)

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

15

45

Trả bài làm văn số 3

 x

 x

 x

 x

 

 x

 x

 x

x

 x

46

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS

Củng cố kiến thức về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông (tiếp cận đề thi các năm, có liên hệ so sánh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

48

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Ôn tập phần Đọc hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ôn tập phần NLXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Ôn tập phần NLVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

BS

Ôn tập phần NLVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS

Ôn tập phần NLVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS

Thực hành (tiếp cận đề kiểm tra học kì I các năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18

BS

Thực hành (tiếp cận đề kiểm tra học kì I các năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52- 53

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19

54

Phát bài, sửa bài thi HKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKI NH 2018-2019 04/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)