Mode:     
23 Tháng Hai 2019
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn Minimize
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10 HKI NH 2018-2019
Cập nhật bởi: v_ntcv - Vào ngày: 04/10/2018 11:33:46 CH - Số lượt xem: 672

 

                                               TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10- HKI

            NĂM HỌC 2018-2019

 

TUẦN

TIẾT

BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

 

C1

 

C2

 

C3

 

C4

 

C5

 

C6

 

C7

 

C8

 

C9

 

C

10

 

C

11

1

1

Tổng quan văn học Việt Nam

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

2

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

3

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

x

2

4

Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

5

Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

6

Văn bản.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

3

 

 

7

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Hướng dẫn đọc hiểu một số tác phẩm VHDG.)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

8

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Ôn tập về văn biểu cảm)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

9

Bài viết số 1– Văn biểu cảm

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

4

 

 

10

,11

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

     12

Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

5

 

 

13

Đọc thêm: Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na); Tự học có hướng dẫn: Lập dàn ý bài văn tự sự

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

14

Trả bài viết số 1

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

15

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

6

 

16

Tự học có hướng dẫn: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự; Luyện tập viết đoạn văn tự sự (- 1 tiết)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

x

17

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo...  (Củng cố kiến thức về Truyền thuyết, Sử thi)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

18

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Rèn kỹ năng viết bài văn, đoạn văn tự sự)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

7

 

 

19, 20

Bài viết số 2 (Văn tự sự)

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

x

 x

21

Tấm Cám

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

8

 

22

Tấm Cám

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

  23

Tam đại con gà, Nhưng nó phải bằng hai mày;

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

24

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa. Dạy bài 1,4,6

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

x

 9

 

 

25

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa.

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

26

Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết[1]

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

27

Ca dao hài hước Dạy bài 1,2[2]

+ Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

10

 

 

28

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam[3]

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

29

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Bài tập đọc- hiểu về VHDG)

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

x

 x

 xx

30

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Rèn kỹ năng làm văn nghị luận)

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

x

11

 

 

31

Trả bài viết số 2;

Ra đề bài viết số 3[4] (học sinh làm ở nhà)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

32, 33

 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

12

 

 

34- 35

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

36

Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão)

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

13

 

 

37

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

38

Tóm tắt văn bản tự sự

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

39

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm);

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

14

 

 

40

Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du).

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

41

Đọc thêm: - Vận nước (Đỗ PhápThuận);

- Cáo bệnh, bảo mọi người (MG);

- Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn);

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

42

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

x

 x

15

 

 

43

Chủ đề Thơ Đường:

-Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44, 45

 - Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)

- Đọc thêm:

+ Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu);

+ Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh);

+ Khe chim kêu (Vương Duy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 46

Trả bài viết số 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Củng cố kiến thức về thơ Trung đại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48

Hoạt động trải nghiệm: Test KT, KN, bài tập, báo cáo... (Rèn kỹ năng làm văn NLVH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17

49, 50

Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

51

Trình bày một vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Lập kế hoạch cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

53

Thơ Hai-kư của Ba-sô (Chỉ dạy bài 1,2,3,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Trả bài viết số 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


 

Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11 HKI NH 2018-2019 08/10/2018
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 12- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 11- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Tiến độ thực hiện chương trình Ngữ văn 10- HKII- NH 2015-2016 26/01/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)