Mode:     
20 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 12 Minimize
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: v_vtkl - Vào ngày: 24/10/2020 3:05:33 CH - Số lượt xem: 335

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 12

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

 

Mức độ

 

Lĩnh vực

nội dung

 

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng

 

Vận dụng cao

 

Tổng số

 

I. Đọc hiểu văn bản

- Ngữ liệu: Văn bản hoặc trích đoạn văn bản.

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

+ Độ dài: tối đa 300 chữ;

+ Văn bản/đoạn trích VB trong hoặc ngoài chương trình, không giới hạn thể loại.

+ Phù hợp với quy phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức.

 

- Phương thức biểu đạt; biện pháp tu từ; thể loại; từ ngữ, hình ảnh, câu văn, chi tiết trong văn bản, …

 

 

- Ý nghĩa nhan đề, hình tượng; tác dụng của BPTT.

- Nội dung văn bản/ đoạn trích;

 

- Phát biểu, trình bày suy nghĩ về vấn đề có liên quan đến ngữ liệu.

- Bày tỏ và lý giải quan điểm, thái độ;

 

 

 

 

- Số câu

- Số điểm

- Tỉ lệ

 

2

1.0

10 %

 

1

1.0

 10%

 

1

1.0

10 %

 

 

    3

   3.0

30%

 

II. Làm văn

 

 

 

 

 Viết bài văn nghị luận xã hội

 

 

- Số câu

- Số điểm

- Tỉ lệ

 

 

 

       1

7.0

70%

     1

   7.0

   70%

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

 

 

2

1.0

20%

 

1

1.0

10%

 

1

1.0

10%

 

1

7.0

70%

 

 

  5

  10.0

100%

 


 

 

Các tin khác
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI - 2020-2021 21/12/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI-2020-2021 18/12/2020
ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020-VIỆT BẮC 15/06/2020
ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020-TÂY TIẾN 15/06/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II 06/06/2020
ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020- BÀI ĐẤT NƯỚC (NGUYỄN KHOA ĐIỀM) 03/06/2020
ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020- BÀI SÓNG (XUÂN QUỲNH) 03/06/2020
ĐỀ THAM KHẢO THI THPTQG 2020 - BÀI NLĐSĐ & AĐĐTCDS 28/05/2020
ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TNTHPT VĂN 12-1920-VỢ NHẶT 24/05/2020
ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TNTHPT VĂN 12-1920-VCAP 24/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 12-TUẦN 27 19/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 12-TUẦN 26 19/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 12-TUẦN 25 13/04/2020
ĐỀ THAM KHẢO VĂN 12-1920-VCAP 03/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 12-TUẦN 24 29/03/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 12, KI DO NGHỈ DICH COVID-19 .docx 24/02/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 12- TUẦN 23- NH 19-20 16/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 12- TUẦN 21- 22- NH19-20 08/02/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 12- HKI- NH 2019-2020 12/12/2019
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KTHKII- VĂN 12- NH 18-19 05/05/2019
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)