Mode:     
20 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 10- TUẦN 21- 22, HKII- NH 2019-2020
Cập nhật bởi: v_lthn - Vào ngày: 07/02/2020 8:12:21 CH - Số lượt xem: 2433

PHẦN I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ

(Bình Ngô đại cáo - NGUYỄN TRÃI)

I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Cảm nhận đ­ược lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc thể hiện tập trung ở tư tưởng nhân nghĩa xuyên suốt bài cáo. Thấy rõ đây là yếu tố quyết định làm nên thắng lợi trong chiến tranh chống xâm lược.

- Nhận thức đư­ợc vẻ đẹp của áng "thiên cổ hùng văn" với sự kết hợp hài hoà của sức mạnh lí lẽ và giá trị biểu cảm của hình tượng nghệ thuật.

II - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Kiến thức

- Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt.

- Bản Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước và khát vọng hoà bình.

- Nghệ thuật mang đậm tính chất sử thi, lí lẽ chặt chẽ, đanh thép, chứng cứ giàu sức thuyết phục.

2. Kĩ năng

Phân tích tác phẩm theo đặc trư­ng thể loại cáo.

III - HƯ­ỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tìm hiểu chung

- Hoàn cảnh ra đời : Đầu năm 1428, sau khi dẹp xong giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, giao cho Nguyễn Trãi viết bài cáo để tuyên bố kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình cho dân nước.

- Thể loại cáo và lối văn biền ngẫu (SGK).

2. Đọc - hiểu văn bản

a) Nội dung

- Luận đề chính nghĩa : nêu cao tư tưởng nhân nghĩa yêu nước thương dân, khẳng định nền độc lập dân tộc, quyền tự chủ và truyền thống lâu đời với những yếu tố cơ bản về văn hoá, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán và sự tự ý thức về sức mạnh dân tộc.

- Bản cáo trạng tội ác được xây dựng trên tư tưởng nhân nghĩa và lập trường dân tộc, vì dân mà lên án tội ác của giặc nên lời văn gan ruột, thống thiết ; chứng cứ đầy sức thuyết phục.

- Quá trình kháng chiến và chiến thắng : hình ảnh đạo quân nhân nghĩa từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu, chiến đấu bằng sức mạnh của dân mà nổi bật là hình ảnh lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn với những đặc điểm của người anh hùng mang đầy đủ phẩm chất và sức mạnh của cộng đồng trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh.

- Lời tuyên ngôn độc lập và hoà bình trang trọng, hùng hồn trong không gian, thời gian mang chiều kích vũ trụ vĩnh hằng.

b) Nghệ thuật

Bút pháp anh hùng ca đậm tính chất sử thi với các thủ pháp nghệ thuật so sánh, tương phản, liệt kê ; giọng văn biến hoá linh hoạt, hình ảnh sinh động, hoành tráng.

c) Ý nghĩa văn bản

Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt ; bản Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa yêu nước và khát vọng hoà bình.

3. Hướng dẫn tự học

- Học thuộc lòng bản dịch bài cáo (những đoạn chữ to trong SGK).

- Chứng minh rằng Đại cáo bình Ngô là một bản tuyên ngôn nhân nghĩa.

 

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

(Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất,
niên hiệu Đại Bảo thứ ba
- THÂN NHÂN TRUNG)

I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

 - Thấy được quan niệm đúng đắn về vai trò của người hiền tài đối với vận mệnh đất nước và ý nghĩa của việc khắc bia biểu dương họ ;

- Hiểu được cách viết văn chính luận sắc sảo, lập luận, kết cấu chặt chẽ, thuyết phục người đọc, người nghe.

II- TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Kiến thức

- "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", mối quan hệ giữa hiền tài và vận mệnh nước nhà.

- Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ.

- Cách lập luận, kết cấu chặt chẽ, sử dụng ngôn ngữ chính luận.

2. Kĩ năng

Đọc - hiểu bài văn chính luận theo đặc trưng thể loại.

III - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tìm hiểu chung

Vài nét về Thân Nhân Trung và bài văn bia (SGK).

2. Đọc - hiểu văn bản

a) Nội dung

- Vai trò của hiền tài đối với đất nước

+ Hiền tài là người tài cao, học rộng, có đạo đức tốt, được mọi người tín nhiệm suy tôn.

+ Hiền tài có vai trò quyết định sự hưng thịnh của đất nước, góp phần làm nên sự sống còn của quốc gia và xã hội.

- Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ

+ Thể hiện tinh thần trọng người tài của các đấng minh vương "Khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua". Để kẻ ác "lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng...".

+ Là lời nhắc nhở mọi người, nhất là trí thức nhận rõ trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

b) Nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, lời lẽ sắc sảo, thấu lí, đạt tình.

c) Ý nghĩa văn bản

 Khích lệ kẻ sĩ đương thời luyện tài, rèn đức, nêu những bài học cho muôn đời sau ; thể hiện tấm lòng của Thân Nhân Trung với sự nghiệp xây dựng đất nước.

3. Hướng dẫn tự học

Phát hiện những luận điểm, luận cứ của văn bản.

 

Các tin khác
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI-2020-2021 21/12/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI-2020-2021 18/12/2020
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2020-2021 24/10/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP NGỮ VĂN 10, NĂM HỌC 2019-2020 20/07/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 10, HKII, NH 2019-2020 07/06/2020
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II (19-20)- NGỮ VĂN KHỐI 10 07/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TUẦN 28- 29 - 30, VĂN 10- HKII- NH 2019-2020 30/03/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 10 - TUẦN 26, 27 20/03/2020
HUONG DAN ON TAP NGU VAN 10, KI DO NGHI DICH COVID-19 .doc 24/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 10- TUẦN 23- 24 - 25, HKII- NH 2019-2020 16/02/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 10 HKI NH 2019-2020 12/12/2019
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKII- VĂN 10- NH18-19 02/05/2019
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HKII- VĂN 10- NH18-19 02/05/2019
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI- NGỮ VĂN 10- NH 2018-2019 20/12/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NGỮ VĂN 10 - HKI NH 2018-2019 12/12/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP - VĂN 10- HÈ 2018 06/06/2018
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II- NGỮ VĂN 10- 2017-2018 28/04/2018
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTHKII - NGỮ VĂN 10- NĂM HỌC 2017-2018 25/04/2018
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)