Mode:     
27 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Về hướng dẫn, viết và chấm các đề tài. Các đề tài được chấm chọn Minimize
Đề tài SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề Văn, Sử, Địa, CD, Tiếng Anh năm học 2013-2014
Đề tài SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh năm học 2013-2014
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013 Trường THPT Lê Quý Đôn
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012 Trường THPT Lê Quý Đôn
Hướng dẫn viết SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề của Sở GD&ĐT Quảng Nam
Các tin khác
Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo 14/07/2013
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011 07/09/2011
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)