Mode:     
31 Tháng Tám 2016
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Sáng kiến kinh nghiệm Minimize
Đề tài SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề Văn, Sử, Địa, CD, Tiếng Anh năm học 2013-2014
Đăng ngày: 27/05/2014 10:41:30 CH
Lượt xem (8549)  Xem...
Đề tài SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh năm học 2013-2014
Đăng ngày: 06/09/2013 11:05:27 SA
Lượt xem (11174)  Xem...
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013 Trường THPT Lê Quý Đôn
Đăng ngày: 06/09/2013 11:03:26 SA
Lượt xem (15344)  Xem...
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012 Trường THPT Lê Quý Đôn
Đăng ngày: 06/09/2013 11:02:16 SA
Lượt xem (9333)  Xem...
Hướng dẫn viết SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề của Sở GD&ĐT Quảng Nam
Đăng ngày: 06/09/2013 10:56:41 SA
Lượt xem (5519)  Xem...
Các tin khác
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011 07/09/2011
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0510.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)