Mode:     
26 Tháng Tư 2017
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Sáng kiến kinh nghiệm Minimize
Đề tài SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề Văn, Sử, Địa, CD, Tiếng Anh năm học 2013-2014
Đăng ngày: 27/05/2014 10:41:30 CH
Lượt xem (9990)  Xem...
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011
Đăng ngày: 07/09/2011 5:06:08 CH
Lượt xem (36681)  Xem...
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)